Downloads

Volledige publicatie
(PDF, 2.88 MB)

Samenvatting
(PDF, 2.36 MB)

Persbericht
(PDF, 19.69 KB)

Status

Gepubliceerd, 22 februari 2017

Opdrachtgever

SZW

Vinyl chloride monomer

Beroepsmatige blootstelling aan vinylchloride monomeer (VCM) kan leiden tot leverkanker. Dit is een risico voor werknemers in de kunststofindustrie die met deze verbinding in aanraking komen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in een vandaag verschenen advies aan de minister van SZW.

Commissie

Voorzitter:
prof. dr. R.A. Woutersen, hoogleraar translationele toxicologie, Wageningen University and Research centre
Lid:
prof. dr. P.J. Boogaard, hoogleraar Omgevingsgezondheid en Humane Biomonitoring, Wageningen University and Research Centre, en toxicoloog, Shell International BV, Den Haag
Lid:
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar gezondheidsrisico-analyse, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht / PreventPartner, Nijmegen
Lid:
prof. dr. H. van Loveren, hoogleraar immunotoxicologie, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen University and Research centre
Lid:
dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en Radboudumc Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen
Lid:
prof. dr. F.G.M. Russel, hoogleraar moleculaire farmacologie en toxicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen
Lid:
dr. ir. R.C.H. Vermeulen, epidemioloog, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie, Universiteit Utrecht, en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
mr. B.P.F.D. Hendrikx, Sociaal-Economische Raad, Den Haag
Waarnemer:
H. Stigter, Inspectie SZW, Utrecht

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. G.B. van der Voet (draftOSH@gr.nl)

Deze publicatie kan als volgt worden aangehaald

Health Council of the Netherlands. Vinyl chloride monomer - Health-based calculated occupational cancer risk values.The Hague: Health Council of the Netherlands, 2017; publication no. 2017/01. ISBN 978-94-6281-099-0