De jonge Gezondheidsraad verkent nieuwe wegen

Voor jongGR betekende 2015 een jaar van vernieuwing. Na twee keer volgens het ‘commissiemodel’ van de Gezondheidsraad gewerkt te hebben, introduceerde jongGR andere manieren om jonge wetenschappers bij het werk van de Gezondheidsraad te betrekken. Deze consultaties bevielen goed en daarom kan er in 2016 verder mee geëxperimenteerd worden. 

Signalement en symposium over gezond opgroeien

De commissie Gezond Opgroeien was de tweede commissie van jongGR, sinds de ‘jonge Gezondheidsraad’ in 2011 van start ging met de commissie Next Generation Medicine. In mei bracht de commissie Gezond Opgroeien haar signalement uit en bracht dit onder de aandacht tijdens een symposium voor beleidsmakers en professionals uit het jeugdveld. Centraal stond de vraag hoe wetenschappelijke kennis over gezond opgroeien beter benut kan worden door beleid en praktijk. Uit de discussie bleek onder meer dat er voor de meeste interventies in de jeugdzorg nog nauwelijks wetenschappelijk bewijs bestaat.

Workshop beleidsadvisering over prenatale screening

In 2015 verkende jongGR nog meer manieren om jonge wetenschappers te betrekken bij het werk van de Gezondheidsraad. Naar aanleiding van een adviesaanvraag van minister Schippers aan de Gezondheidsraad organiseerde jongGR een eerste workshop beleidsadvisering. In de Hoftoren in Den Haag sprak een gezelschap jonge wetenschappers op 9 september over de inrichting van het prenatale screeningsprogramma op erfelijke en aangeboren afwijkingen in het licht van recente wetenschappelijke ontwikkelingen. Een belangrijke en complexe vraag waar een commissie van de Gezondheidsraad momenteel aan werkt. Tijdens de workshop maakten geïnteresseerde leden van jongGR kennis met het advieswerk van de Gezondheidsraad. De secretarissen en leiding van de Gezondheidsraad op hun beurt zagen tijdens de workshop nieuw talent in actie en konden inventariseren of de ‘gewone’ commissie alle relevante overwegingen in beeld heeft.

Jonge wetenschappers over de beoordeling van onderzoek

Op 15 december werd de expertise van jongGR-leden benut rond een ander onderwerp dat jonge wetenschappers na aan het hart ligt: de beoordeling van onderzoek. Ditmaal was het de Gezondheidsraadcommissie ‘Heroriëntatie universitair gezondheidsonderzoek’ die jongGR consulteerde over thema’s als het meten van maatschappelijke relevantie van onderzoek, de juiste verhouding tussen individuele en groepsbeoordeling, en over een promotiestelsel dat meer bruikbaar onderzoek voor patiënt en gezondheidszorg oplevert. De consultatiebijeenkomst bleek een geschikte vorm om voorlopige bevindingen van een commissie te toetsen bij een gemêleerd gezelschap van jonge wetenschappers.