Jaarverslag in cijfers

Raad

 • Voorzitter: 1 (deeltijd), man
 • Vicevoorzitters: 2 (deeltijd), mannen
 • Leden van de Gezondheidsraad per 31 december: 163 leden, van wie 41 vrouwen
 • Ereleden: 8, van wie 1 vrouw
 • Presidiumcommissie: 12 leden, van wie 4 vrouwen
  • Presidiumcommissievergadering: 1
 • Beraadsgroepen: 8
  • Beraadsgroepleden: 107, van wie 37 vrouwen
  • Beraadsgroepvergaderingen: 13
 • Commissies: 32, waaronder 10 werk-/subgroepen
  • Commissieleden: 345, van wie 110 vrouwen (inclusief adviseurs en waarnemers)
  • Commissievergaderingen: 75, plus 15 vooroverleggen.

Secretariaat

 • Leden management per 31 december: 2, beiden vrouw
 • Wetenschappelijke stafmedewerkers per 31 december: 30, van wie 16 vrouwen
 • Bedrijfsvoeringsmedewerkers per 31 december: 19, van wie 18 vrouwen
 • In het verslagjaar zijn 26 adviezen, 3 briefadviezen en 3 signalementen uitgebracht. Daarnaast zijn er 2 achtergronddocumenten uitgebracht en 9 adviezen zijn integraal in het Engels vertaald.

Budget

 • Basisbijdrage VWS € 2,5 miljoen. VWS draagt circa 56% bij aan het budget van de raad.
 • Bijdragen SZW, IenM, OCW en EZ tezamen: € 2,0 miljoen.