Jaarverslag in cijfers

Raad

 • Voorzitter: 1 (deeltijd), man
 • Vicevoorzitters: 2 (deeltijd), mannen
 • Leden van de Gezondheidsraad per 31 december: 171 leden, van wie 43 vrouwen
 • Ereleden: 8, van wie 2 vrouwen
 • Presidiumcommissie: 12 leden, van wie 1 vrouw
  • Presidiumcommissievergadering: 2
 • Beraadsgroepen: 8
  • Beraadsgroepleden: 94, van wie 30 vrouwen
  • Beraadsgroepvergaderingen: 20
 • Commissies: 29, waaronder 6 werk-/subgroepen
  • Commissieleden: 281, van wie 96 vrouwen (inclusief adviseurs en waarnemers)
  • Commissievergaderingen: 104, plus 27 vooroverleggen en 2 hoorzittingen.

Secretariaat

 • Leden management per 31 december: 2, beiden vrouw
 • Wetenschappelijke stafleden per 31 december: 29, van wie 15 vrouwen
 • Bedrijfsvoering per 31 december: 22, van wie 20 vrouwen
 • In het verslagjaar zijn 37 adviezen uitgebracht, waarvan 5 briefadviezen, 2 signalementen en 1 gezamenlijk briefadvies. Daarnaast zijn er 3 algemene publicaties uitgebracht en 23 Engelse vertalingen.

Budget

 • Basisbijdrage VWS € 3,0 miljoen (conform VWS-begroting 2012). VWS draagt circa 59% bij aan het budget van de raad.
 • Bijdrage andere departementen, veelal incidenteel: € 2,1 miljoen.