JongGR

JongGR koos drie thema’s om het debat op toe te spitsen: next generation medicine, grenzen aan zelfbeschikking en de informatiesamenleving. De uitwisseling van standpunten en ideeën vond om te beginnen online plaats via een besloten discussieforum. Vervolgens zijn in bijeenkomsten de opbrengsten van de discussie verder uitgewerkt en verdiept. Op basis hiervan heeft jongGR een aantal ‘signalen’ opgesteld, die zullen worden aangeboden aan de minister van VWS.

Verder heeft het netwerk gefungeerd als vraagbaak voor VWS. Individuele netwerkleden hebben hun onderzoekskennis en -ervaring ingebracht ten behoeve van twee concrete beleidsvragen van VWS. Het ging om de functie van richtlijnen bij het stellen van ethische kaders en de problemen rond investigator initiated research.

Van diverse kanten bleek interesse in de vernieuwende werkwijze van jongGR, die is gebaseerd op online samenwerking via sociale media aangevuld met fysieke bijeenkomsten. Verschillende keren hebben commissie- en stafleden hun ervaringen hiermee gedeeld met belangstellenden, zoals op het Open Innovatiefestival en de Ambtenaar 2.0-dag.

Meer informatie over jongGR is te vinden op www.jonggr.nl.