Internationale activiteiten

Gezamenlijk advies met Hoge Gezondheidsraad van België

In 2012 verscheen het advies Childhood leukaemia and environmental factors, over de rol die omgevingsfactoren spelen bij het ontstaan van leukemie bij kinderen. Dit advies is opgesteld in een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Belgische Hoge Gezondheidsraad. Beide wetenschappelijke advies­organen brachten de wetenschappelijke kennis over een breed scala van omgevingsfactoren in kaart en beoordeelden deze. Dit leverde in het algemeen beperkt bewijs op voor oorzakelijke verbanden met kinderleukemie.
De samenwerking vond plaats in het kader van EuSANH. Dit Europese netwerk van advies­organen op gezondheidsgebied beoogt door onderlinge samenwerking de advisering te verbeteren en te harmoniseren.

Voorzitterschap EuSANH overgedragen

Tijdens jaarvergadering van het European Science Advisory Network for Health (EuSANH) die in november 2012 plaatsvond parallel aan de European Public Health (EPH) conferentie in Malta, heeft oud-GR-voorzitter Louise Gunning-Schepers het voorzitterschap van EuSANH voor de komende drie jaar officieel overgedragen aan Spanje. Zij deed dat door de EuSANH-vlag te overhandigen aan Carlos Segovia van het Carlos III Health Institute in Madrid. Ook de verantwoordelijkheid over het secretariaat van EuSANH gaat naar Spanje. GR-voorzitter Pim van Gool houdt een zetel in de Executieve Board.

Workshop over vaccinaties

Welke verschillen zijn er in de wetenschappelijke onderbouwing van vaccinatieschema’s voor jonge kinderen die diverse landen hanteren? Dat was het onderwerp van een workshop die EuSANH organiseerde op de EPH-conferentie. De discussie spitste zich toe op het belang van harmonisatie van nationale vaccinatieschema’s. Conclusie was dat harmonisatie geen doel op zich is; de publieke gezondheid moet centraal staat. Verschillen in vaccinatieschema’s zijn acceptabel. Komen deze verschillen echter voort uit verschillende interpretaties van de wetenschappelijke literatuur dan moeten deze met elkaar worden besproken. Liggen er logistieke overwegingen aan ten grondslag of een verschillende weging van omgevingsfactoren als kosteneffectiviteit of ziekte-incidentie dan moet dit eenduidig en begrijpelijk uitgelegd kunnen worden aan het publiek. Een samenvatting van deze EuSANH workshop wordt voor publicatie aangeboden aan het tijdschrift Vaccine.
Ook in 2013 zal EuSANH een workshop organiseren bij de EPH-conferentie.

EuSANH’s methodologisch raamwerk in Health Research Policy and Systems

Het methodologisch raamwerk voor wetenschappelijke advisering (A Framework for Science Advice on Health: EuSANH’s Principles and Guidelines) dat in 2012 als een van de belangrijkste resultaten van het Europese project EuSANH-ISA is opgesteld, is gepubliceerd in het tijdschrift Health Research Policy and Systems (http://www.health-policy-systems.com/content/11/1/6). Met dit raamwerk maken de EuSANH partners gezamenlijke adviezen. De methode komt overeen met de werkwijze die de Gezondheidsraad al hanteert.