Jaarverslag in cijfers

Raad

 • Voorzitter: 1 (deeltijd), vrouw (tot 1 april)
 • Voorzitter: 1 (deeltijd), man (vanaf 1 september)
 • Vicevoorzitters: 2 (deeltijd), mannen
 • Leden van de Gezondheidsraad per 31 december: 193 leden, van wie 39 vrouwen (20%)
 • Ereleden: 8, onder wie 2 vrouwen
 • Presidium commissie: 13 leden, van wie 2 vrouwen (tot 1 april: 3 vrouwen)
 • Beraadsgroepen: 8 (tot 1 april: 9)
  • Beraadsgroepleden: 179, van wie 51 vrouwen
  • Beraadsgroepvergaderingen: 25
 • Commissies: 29, waaronder 6 werk-/subgroepen
  • Commissieleden: 374, van wie 80 vrouwen (inclusief adviseurs, waarnemers en secretarissen)
  • Commissievergaderingen: 104.

Secretariaat

 • Leden management per 31 december: 2, beiden vrouw
 • Wetenschappelijke stafleden per 31 december: 31, van wie 17 vrouwen
 • Bedrijfsvoering per 31 december: 21, van wie 19 vrouwen
 • In het verslagjaar zijn 39 adviezen uitgebracht, waarvan 4 briefadviezen, 2 signalementen en 1 tweetalig advies. Daarnaast zijn er 3 algemene publicaties uitgebracht en 16 Engelse vertalingen.

Budget

 • Basisbijdrage VWS € 3,1 miljoen (conform VWS begroting 2012). VWS draagt circa 70% bij aan het budget van de raad.
 • Bijdrage andere departementen, veelal incidenteel: € 1,1 miljoen.