De Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen beoordeelt de gevolgen van blootstelling aan stoffen voor de vruchtbaarheid en de ontwikkeling van het nageslacht. De bevindingen van de commissie zijn geformuleerd in de door de Europese Unie gekozen terminologie en dienen als uitgangspunt voor de wettelijke classificatie als reproductietoxische stof.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. D. Lindhout, hoogleraar medische genetica, kinderarts (niet praktiserend), Universitair Medisch Centrum Utrecht
Lid:
dr. N. Roeleveld, epidemioloog, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
drs. J.G. Theuns-van Vliet, reproductietoxicoloog, TNO Triskelion BV, Zeist
Lid:
dr. T.G.M. Vrijkotte, epidemioloog, AMC, Amsterdam
Lid:
ir. D.H. Waalkens-Berendsen, reproductietoxicoloog, Zeist
Lid:
dr. P.J.J.M. Weterings, toxicoloog, Weterings Consultancy BV, Rosmalen
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie, Universiteit Utrecht, en RIVM, Bilthoven

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. S.R. Vink (sr.vink@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. P.W. van Vliet (pw.van.vliet@gr.nl)