Om de minister van VWS advies te kunnen geven over vaccinaties in het gehele spectrum van zorg is er de Commissie Vaccinaties. Criteria die daarbij te hanteren zijn, staan beschreven in het in 2013 verschenen advies Het individuele, collectieve en publieke belang van vaccinatie. Deze vaste commissie is de opvolger van de Commissie Rijksvaccinatieprogramma. Voor deze brede advisering werkt de Gezondheidsraad samen met het Zorginstituut Nederland (zie ook verbindende notitie van Zorginstituut Nederland en Gezondheidsraad bij adviezen over kinkhoestvaccinatie en verbindende notitie van Zorginstituut Nederland en Gezondheidsraad bij adviezen over gordelroosvaccinatie).

Actueel:

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Preventie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. J.L. Severens, vicevoorzitter Gezondheidsraad en hoogleraar evaluatie in de gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam
Vicevoorzitter:
prof. dr. ir. G.A. Zielhuis, hoogleraar epidemiologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. E. Hak, hoogleraar klinische farmaco-epidemiologie, RU Groningen
Lid:
dr. N.G. Hartwig, kinderarts-infectioloog, Sint Franciscus Gasthuis, Rotterdam
Lid:
prof. dr. C.J.P.A. Hoebe, hoogleraar infectieziektebestrijding, University Maastricht
Lid:
dr. J.A.R. van den Hoek, reizigersgeneeskundige en arts-infectieziektebestrijding, Amsterdam
Lid:
dr. F.J. Meijman, arts, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. M.G. Netea, hoogleraar experimentele interne geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. R.H.M. Pierik, universitair hoofddocent rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam
Lid:
dr. H.C. Rümke, arts-epidemioloog, Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, ’s-Hertogenbosch
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. H.E. de Melker, epidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
C. van den Born-Oudenaarden, MSc, VWS, Den Haag
Waarnemer:
mr. M.W. Eenshuistra, VWS, Den Haag
Waarnemer:
dr. M. van der Graaff, Zorginstituut Nederland, Diemen
Waarnemer:
dr. T.G.J. van Rossum, arts, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, Utrecht
Waarnemer:
drs. J.A. van Vliet, epidemioloog, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
drs. J. Zwaap, Zorginstituut Nederland, Diemen

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. K. Groeneveld (k.groeneveld@gr.nl)
Secretaris:
dr. H. Houweling (hans.houweling@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)
Secretaris:
dr. G.A.J. Soete (g.a.j.soete@gr.nl)