Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat de Gezondheidsraad na of er voor bepaalde niet stofgebonden arbeidsrisico’s uit de Arbowet gezondheidskundige of veiligheidskundige grenswaarden vast te stellen zijn, dan wel kwantitatieve risicoschattingen mogelijk zijn. Hiervoor is de Commissie Signalering arbeidsomstandighedenrisico’s ingesteld. Op 19 december 2013 heeft de commissie haar voorlopig laatste advies uitgebracht. Op dit moment beraadt het ministerie van SZW zich over de verdere aanpak ten aanzien van deze risico’s. 

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Gezonde arbeidsomstandigheden.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. ir. T. Smid, bijzonder hoogleraar arbeidsomstandigheden, VUmc, Amsterdam en adviseur arbeidsomstandigheden KLM Health services, Schiphol-Oost
Lid:
prof. dr. A.J. van der Beek, hoogleraar Epidemiologie van arbeid en gezondheid, EMGO instituut, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. A. Burdorf, hoogleraar Determinanten van de volksgezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. M.H.W. Frings-Dresen, hoogleraar Beroepsziekten, Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
Lid:
prof. dr. J.J.L. van der Klink, hoogleraar Sociale geneeskunde arbeid en gezondheid, UMC, Groningen
Lid:
dr. T. Spee, beleidsadviseur arbeidshygiëne, Stichting Arbouw, Amsterdam
Lid:
J. van der Wal, HSE manager, Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., Assen

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. J.M. Rijnkels (jolanda.rijnkels@gr.nl)