De Commissie GBBS neemt gezondheidsrisico’s onder de loep. Onder andere door stoffen waaraan werknemers op hun werkplek blootstaan te beoordelen op toxische eigenschappen en gezondheidseffecten. Dit kan leiden tot een aanbeveling voor een gezondheidskundige advieswaarde voor beroepsmatige blootstelling, of een voorstel voor indeling in een gevaarklasse voor stoffen die kankerverwekkend zijn of schadelijk voor de voortplanting.

De Commissie kent twee subcommissies: de Subcommissie Classificatie carcinogene stoffen en de Subcommissie Classificatie reproductietoxische stoffen.

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Gezonde arbeidsomstandigheden

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. F.G.M. Russel, hoogleraar moleculaire farmacologie en toxicologie, Radboud Universiteit, Nijmegen
Lid:
prof. dr. P.J. Boogaard, hoogleraar Omgevingsgezondheid en Humane Biomonitoring, Wageningen University and Research Centre, en toxicoloog, Shell International BV, Den Haag
Lid:
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik, hoogleraar gezondheidsrisico-analyse, Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
Lid:
dr. ir. R. Houba, arbeidshygiënist, Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen, Utrecht
Lid:
prof. dr. H. van Loveren, hoogleraar immunotoxicologie, Universiteit Maastricht
Lid:
prof. dr. ir. I.M.C.M. Rietjens, hoogleraar toxicologie, Wageningen University and Research centre
Lid:
dr. G.B.G.J. van Rooy, bedrijfsarts/klinisch arbeidsgeneeskundige, Arbo Unie Expertise Centrum voor Toxische Stoffen en Radboudumc Polikliniek voor klinische arbeidstoxicologie, Nijmegen
Lid:
dr. ir. R.C.H. Vermeulen, epidemioloog, Institute for Risk Assessment Sciences, Utrecht
Lid:
prof. dr. R.A. Woutersen, hoogleraar translationele toxicologie, Wageningen University and Research centre
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. A.H. Piersma, hoogleraar reproductie- en ontwikkelingstoxicologie, Universiteit Utrecht, en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bilthoven
Waarnemer:
mr. B.P.F.D. Hendrikx, Sociaal-Economische Raad, Den Haag
Waarnemer:
H. Stigter, Inspectie SZW, Utrecht

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. J.M. Rijnkels (jolanda.rijnkels@gr.nl)
Secretaris:
dr. S.R. Vink (sr.vink@gr.nl)