De taak van de Commissie Bevolkingsonderzoek (BVO) is tweeledig: signaleren van ontwikkelingen in bevolkingsonderzoek en het beoordelen van vergunningaanvragen voor bevolkingsonderzoek in verband met de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO).

Signaleren van ontwikkelingen

Vroege opsporing van ziekten en onderzoek naar risicofactoren krijgen veel aandacht. De wetenschappelijke ontwikkelingen gaan snel. Dat heeft gevolgen voor bestaande screeningsprogramma’s en kan mogelijkheden bieden voor nieuwe. De Gezondheidsraad volgt deze ontwikkelingen en de mogelijke gevolgen ervan (in de geest van het advies Screening: tussen hoop en hype), en rapporteert daarover. Dat kan uiteenlopen van ontwikkelingen op het gebied van screeningstesten, tot een signalement over ethiek.

Beoordelen van vergunningaanvragen

De Gezondheidsraad heeft een wettelijke taak bij het toetsen van vergunningaanvragen in verband met de WBO, waarover de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een besluit moet nemen. De WBO trad op 1 juli 1996 in werking en is bedoeld om mensen te beschermen tegen bevolkingsonderzoeken die een gevaar kunnen vormen voor de gezondheid. De WBO voorziet daarom in een vergunningstelsel, voor bevolkingsonderzoek met ioniserende straling, naar kanker of ernstige ziekten of naar afwijkingen waarvoor geen behandeling mogelijk is. De vergunningaanvragen kunnen gaan om - wijzigingen in - gevestigd bevolkingsonderzoek of om wetenschappelijk onderzoek in gevestigd of niet-gevestigd bevolkingsonderzoek.

Deze activiteit is een vast onderdeel binnen het aandachtsgebied Preventie.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. J. Gussekloo, hoogleraar huisartsgeneeskunde, LUMC, Leiden
Vicevoorzitter:
prof. dr. G.J. van der Wilt, hoogleraar Health Technology Assessment, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. E.M.M. Adang, hoofddocent gezondheidseconomie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. M.M. Boere-Boonekamp, hoofddocent epidemiologie, University of Twente
Lid:
prof. dr. M.C. Cornel, hoogleraar community genetics en public health genomics, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. O.M. Dekkers, hoogleraar klinisch epidemiologie en Internist, LUMC, Leiden
Lid:
dr. W.J. Dondorp, ethicus, Maastricht University
Lid:
dr. mr. Y. Drewes, arts, gezondheidsjurist, LUMC, Leiden
Lid:
dr. C.H. van Gils, hoofddocent epidemiologie, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. I.M. van Langen, hoogleraar klinische genetica, UMCG, Groningen
Lid:
prof. dr. B.J.C. Middelkoop, hoogleraar public health, LUMC, Leiden
Lid:
mr. dr. M.C. Ploem, gezondheidsjurist, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar medische besliskunde, LUMC, Leiden
Waarnemer:
drs. M.K. Berkhout-van der Meulen, VWS, Den Haag
Waarnemer:
mr. M.G. Kleefkens, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. J.E. Baars (je.baars@gr.nl)
Secretaris:
mr. dr. R.E. van Hellemondt (re.v.hellemondt@gr.nl)
Secretaris:
dr. S.J.W. Kunst (s.kunst@gr.nl)
Secretaris:
dr. L.G.M. van Rossum (l.van.rossum@gr.nl)