Op 25 maart 2016 installeerde de voorzitter van de Gezondheidsraad de commissie ME/CVS. De commissie zal op verzoek van de Tweede Kamer een overzicht geven van de stand van de wetenschap omtrent myalgische encephalomyelitis (ME), de aandoening die de raad eerder, in 2005, besprak in het advies Het chronische-vermoeidheidssyndroom. De kamervoorzitter verwijst in haar adviesaanvraag naar een brief van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin een aantal aspecten wordt genoemd die in het gevraagde advies aan de orde zouden moeten komen: de definitie van ME en de criteria voor het stellen van de diagnose; ontstaan, verloop en prevalentie; de mogelijkheden om ME te voorkomen en te behandelen; de invloed van ME op de patiënt en op diens omgeving en maatschappelijke participatie; de organisatie van behandeling en begeleiding van patiënten met ME in Nederland; en de huidige wetenschappelijke ontwikkelingen en perspectieven.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief die de voorzitter van de Gezondheidsraad op 2 juni 2016 stuurde naar de voorzitter van de Tweede Kamer. De commissie streeft ernaar haar advies in het voorjaar van 2017 te kunnen uitbrengen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. M.H.H. Kramer, hoogleraar interne geneeskunde; lid Raad van Bestuur, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J.W. Cohen Tervaert, hoogleraar interne geneeskunde en immunologie, Maastricht UMC
Lid:
dr. A.J. van Dijk, revalidatiearts, Enschede
Lid:
dr. T.C. olde Hartman, huisarts, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
drs. Y Jansen, beleidsmedewerker werk & inkomen en patiëntenparticipatie, Steungroep ME en arbeidsongeschiktheid, Groningen
Lid:
dr. J.A. Knoop, klinisch psycholoog, AMC, Amsterdam
Lid:
prof. dr. J.G.M. Rosmalen, hoogleraar psychosomatiek, UMCG, Groningen
Lid:
dr. M.G. Smits, neuroloog/somnoloog, Ziekenhuis Gelderse Valei, Ede
Lid:
R.H. Wijbenga, oud-voorzitter ME/cvs vereniging, hoofdredacteur ME Global Chronicle, Herwijnen
Lid:
prof. dr. N.M. Wulffraat, hoogleraar kinderreumatologie, UMC Utrecht
Waarnemer:
L. van Kranendonk, MSc, VWS, Den Haag

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. J.N.D. de Neeling (nico.de.neeling@gr.nl)