Op 11 oktober 2016 vroeg de minister van VWS de Gezondheidsraad om advies over het preventief gebruik van een pil met hiv-remmers: zogeheten Pre-Expositie Profylaxe (PrEP). Centraal staat de vraag of er hier sprake is van een collectieve of individuele verantwoordelijkheid. De minister heeft behoefte aan een beoordelingskader, analoog aan dat voor vaccinaties. Begin 2017 zal een commissie worden geïnstalleerd die het gevraagde advies gaat opstellen. Volgens plan wordt het advies uitgebracht in het eerste kwartaal van 2018.

Samenstelling

P.M.