De collectieve uitgaven aan de gezondheidszorg blijven sterker toenemen dan verklaard kan worden door vergrijzing van de bevolking. Dit kan wijzen op medicalisering. Daaraan kunnen verschillende factoren ten grondslag liggen. Eén mechanisme is bijvoorbeeld indicatieverruiming, wat inhoudt dat de definitie van een aandoening wordt ‘opgerekt’, of dat geneesmiddelen of medische technologie bij een steeds grotere groep patiënten worden ingezet. Ook nieuwe technologische mogelijkheden kunnen leiden tot medicalisering, wat natuurlijk ook juist gezondheidswinst kan opleveren. De minister van VWS vraagt de Gezondheidsraad om het verschijnsel medicalisering in de somatische zorg te analyseren. In het bijzonder is zij daarbij geïnteresseerd in hoe het verschijnsel herkend kan worden, wat de rol van richtlijnen daarin is, en wat voor mogelijkheden er zijn er invloed op te hebben.De Commissie Medicalisering is op 25 november 2015 door voorzitter prof. Pim van Gool geïnstalleerd. Deze hoopt de minister voor het einde van 2016 te kunnen antwoorden.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. N.J. de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Julius Centrum, UMC Utrecht
Lid:
ir. T.A. van Barneveld, directeur Kennisinstituut van Medisch Specialisten, Utrecht
Lid:
prof. dr. P.M.M. Bossuyt, hoogleraar klinische epidemiologie, AMC, Amsterdam
Lid:
dr. J.S. Burgers, hoofd afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap, NHG, Utrecht
Lid:
W. van Dijk, MSc, PhD Student Celsus academie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. R.J.M. Dillmann, bestuursvoorzitter, Isala ziekenhuis, Zwolle
Lid:
prof. dr. F.M. Helmerhorst, emeritus hoogleraar klinische epidemiologie van fertiliteit, LUMC, Leiden
Lid:
dr. G.J. Jager, radioloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch
Lid:
prof. dr. N.P. Riksen, hoogleraar vasculaire geneeskunde, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. M.M. Rovers, hoogleraar evidence-based chirurgie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
prof. dr. S. Zweegman, hoogleraar hematologie, VUmc, Amsterdam
Structureel geraadpleegd deskundige:
prof. dr. J.J. Polder, Chief science officer Gezondheidseconomie, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
B.M. Hilhorst, VWS, Den Haag
Waarnemer:
ir. C.V. Neevel, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. P.M. Engelfriet (pm.engelfriet@gr.nl)
Secretaris:
dr. G.A.J. Soete (g.a.j.soete@gr.nl)