Op verzoek van de minister van VWS zal de Gezondheidsraad de Nederlandse beweegnormen evalueren. De huidige Nederlandse Norm Gezond Bewegen is in 1998 opgesteld. Deze norm definieert een minimaal niveau van bewegen nodig voor ‘de instandhouding en verbetering van de gezondheid’. De norm maakt onderscheid tussen jeugd, volwassenen en 55-plussers. Daarnaast is er een alternatieve norm die gericht is op cardiovasculaire conditie, de Fitnorm. De Combinorm ten slotte is een combinatie van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en de Fitnorm. De Combinorm wordt door VWS gebruikt als maat om het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking te monitoren.

De minister vraagt bij de evaluatie specifiek aandacht te besteden aan afkapwaarden voor intensiteit van lichamelijke activiteit en nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen, zoals de toenemende aandacht voor de effecten van spierversterkende oefeningen en van langdurig aaneengesloten zitten. Ook vraagt zij of de verschillende aspecten van bewegen in één norm zijn te integreren. De Commissie Beweegrichtlijnen is op 13 mei 2016 door raadsvoorzitter Pim van Gool geïnstalleerd.

Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief over de installatie. De commissie hoopt voor de zomer van 2017 met haar advies te komen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. J.C.N. de Geus, hoogleraar psychofysiologie en individuele verschillen, VUmc en VU Amsterdam
Lid:
prof. dr. F.J.G. Backx, hoogleraar klinische sportgeneeskunde, UMC Utrecht
Lid:
dr. L. Borghouts, docent/onderzoeker, Fontys Hogeschool, Eindhoven
Lid:
prof. dr. M. Chin A Paw, hoogleraar sociale geneeskunde in het bijzonder de epidemiologie van jeugd en gezondheid, VU Amsterdam
Lid:
prof. dr. M.T. Hopman, hoogleraar integratieve fysiologie, Radboudumc, Nijmegen
Lid:
dr. ir. A. Koster, UHD sociale geneeskunde, Maastricht University
Lid:
prof. dr. S. Kremers, hoogleraar preventie van obesitas, Maastricht UMC+
Lid:
prof. dr. L.J.C. van Loon, hoogleraar inspanningsfysiologie en voeding, Maastricht University
Lid:
dr. A. May, universitair hoofddocent, UMC Utrecht
Lid:
dr. A. Mosterd, cardioloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Lid:
dr. H.P. van der Ploeg, universitair hoofddocent, VUmc, Amsterdam
Lid:
dr. T. Takken, senior onderzoeker pediatrische klinische inspanningsfysiologie, UMC Utrecht
Lid:
prof. dr. ir. M. Visser, hoogleraar gezond ouder worden, VUmc en VU Amsterdam
Structureel geraadpleegd deskundige:
dr. G.W.C. Wendel-Vos, senior onderzoeker sport, bewegen en gezondheid, RIVM, Bilthoven
Waarnemer:
R. Gelinck, Kenniscentrum, Sport, Ede
Waarnemer:
mr. drs. E. van der Heide, VWS, Den Haag

Contactpersonen en secretarissen

Secretaris:
dr. P.M. Engelfriet (pm.engelfriet@gr.nl)
Secretaris:
dr. ir. R.M. Weggemans (rianne.weggemans@gr.nl)