Ongeveer zestien procent van de beroepsbevolking voert regelmatig nachtwerk uit. Onderzoek laat zien dat dit niet altijd gezond is. Zo zijn er signalen dat nachtwerk de kans op borstkanker verhoogt. Ook andere vormen van kanker, obesitas, hart- en vaatziekten of verminderde slaapkwaliteit worden in verband gebracht met werken tijdens nachtelijke uren. Dit was voor de minister van SZW reden de Gezondheidsraad om advies te vragen. De minister vraagt aandacht voor het identificeren van risicogroepen en mogelijkheden voor preventie. Over de effectiviteit van de huidige preventieve maatregelen verscheen in 2015 het advies Nachtwerk en gezondheidsrisico’s: mogelijkheden voor preventie. Op 5 februari 2016 heeft vicevoorzitter prof. Hans Severens een nieuwe commissie geïnstalleerd, die zich in de vragen met betrekking tot de gezondheidsrisico’s en risicogroepen zal verdiepen. Een toelichting op de samenstelling van de commissie staat in de brief. De commissie verwacht in de zomer van 2017 met haar advies te komen.

Samenstelling

Voorzitter:
prof. dr. C.T.J. Hulshof, hoogleraar arbeids- en bedrijfsgeneeskunde, AMC, Amsterdam; coördinator richtlijnen Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Utrecht
Lid:
prof. dr. A.J. van der Beek, hoogleraar arbeidsepidemiologie, VUmc, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. A. Burdorf, hoogleraar determinanten van de volksgezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
dr. M.C.M. Gordijn, onderzoeker humane chronobiologie, Rijksuniversiteit Groningen en CEO, Chrono@Work BV, Groningen
Lid:
prof. dr. G.T.J. van der Horst, hoogleraar chronobiologie en gezondheid, Erasmus MC, Rotterdam
Lid:
prof. dr. A. Kalsbeek, hoogleraar experimentele neurobiologie, AMC, Amsterdam
Lid:
dr. M.A. Rookus, associate staff member, Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam
Lid:
prof. dr. ir. T. Smid, hoogleraar arbeidsomstandigheden, VUmc, Amsterdam; manager occupational safety, KLM, Amsterdam
Lid:
dr. ir. R.C.H. Vermeulen, universitair hoofddocent, Universiteit Utrecht
Waarnemer:
drs. E. van Daalen, SZW, Den Haag
Waarnemer:
dr. L. van Kerkhof, RIVM, Bilthoven

Contactpersoon en secretaris

Secretaris:
dr. J.M. Rijnkels (jolanda.rijnkels@gr.nl)