Prof. dr. J.L. SeverensProf. dr. J.L. Severens, hoogleraar Evaluatie in de Gezondheidszorg, iBMG en iMTA, Erasmus Universiteit Rotterdam

Hans Severens is sinds 1 januari 2014 vicevoorzitter van de Gezondheidsraad (2 dagen per week). Hans (1963) heeft Beleid en Beheer in de Gezondheidswetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Hans is sinds 2009 Hoogleraar Evaluatie in de Gezondheidszorg bij het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarvoor was hij gedurende acht jaar hoogleraar Medical Technology Assessment aan de Universiteit van Maastricht/MUMC.

Hans’ onderzoeksactiviteiten richten zich op de economische evaluatie van medische technologie, als deel van klinische trials of als zelfstandige modelleringsstudies. In dit kader onderzocht hij de validiteit en betrouwbaarheid van het meten van kosten, productiviteitskosten en kosten-effectiviteit. Ook deed hij onderzoek naar de efficiëntie van implementatiestrategieën en de validiteit van gebruik van internationale kosteneffectiviteitsgegevens. In nauwe samenwerking met klinische onderzoekers werkte hij mee aan onderzoeken in diverse medische disciplines, zoals reumatologie, oncologie, infectieziekten, revalidatie, geriatrie en psychiatrie. Momenteel leidt hij een team van economische onderzoekers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en de Universiteit van Maastricht. Dit is één van de tien technology assessment teams die zijn gecontracteerd door NICE (National Institute for Health and Care Excellence, Verenigd Koninkrijk).

Hij organiseert en geeft cursussen binnen het Master-onderwijs van iBMG en korte post-academische cursussen, nationaal en internationaal, over de methoden en toepassing van economische evaluaties. Vanuit het iBMG is hij momenteel medeverantwoordelijk voor het opzetten en realiseren van een internationale joint-degree op het terrein van gezondheidseconomie en -management en voor het opzetten van een iBMG-specialisatie binnen de NIHES-onderzoeksmaster. Incidenteel voert hij internationale onderwijsevaluaties uit voor MUNDO, Maastricht University Centre for the International Cooperation in Academic Development en SHE-Collaborates.

Toen Hans werd aangesteld als vicevoorzitter, was hij al goed bekend bij de Gezondheidsraad. Na zijn deelname aan enkele ad-hoc commissies werd hij in 2005 lid van de Commissie Rijksvaccinatieprogramma (RVP), een vaste activiteit van de Gezondheidsraad. In 2008 werd hij lid van de raad en vervolgens in 2012 lid van de Beraadsgroep Geneeskunde.

Binnen de Gezondheidsraad is Hans voorzitter van de Beraadsgroep Volksgezondheid en van de Commissie Vaccinaties.

Hoofdfunctie

 • Vicevoorzitter Gezondheidsraad
 • Hoogleraar Evaluatie in de Gezondheidszorg

Nevenfuncties

Nationaal

 • External Evaluator van MUNDO/SHE-collaborates (Maastricht University) (betaald)
 • Lid Ouderraad Raayland College, Venray (onbetaald)

Internationaal

 • Lid Editorial Advisory Board, Value in Health, scientific journal for the International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) (onbetaald)
 • Lid Nominations Committee of ISPOR (onbetaald)
 • Lid ISPOR Task Force Economic value assessment of vaccines designed to prevent infectious disease (onbetaald)

Onderzoeksgelden

 • Generic economic modelling for hospital to home chronic disease management solutions (PhD-project) gefinancierd door Philips-research
 • The socio-economic impact of the London declaration on neglected tropical diseases; suboontract project gefinancierd door de Gates-foundation
 • Including non-budgetaîy constraints in the methods of economic evaluation of health care technologies; subcontract project gefinancierd door de Gates-foundation
 • In Vivo Spectral Photon Counting CT Molecular Imaging in Cardio- and Neuro-Vascular Diseases - SPCCT; Health economic evaluation work package; project-consortium met commerciële partners Philips, Mathym, Voxcan, Bracco Imaging SPA, funded by EU-H2020
 • Circulating Ceils - HTA-workpackage; project-consortium met commerciele partners ACSbiomarkers-BeckmanCoulter-Galapos-Cadavis-FEI-FlexGen-FutureDiagnostics-Inte RNA-OrbusNeich-Philips-ThermoFisher, gefinancierd door CTMM
 • Begeleiding van externe promovendi vanuit AstraZeneca, Philips en Porta Vita op basis van gastvrjjheidsovereenkomst en begeleidingsvergoeding aan iBMG-EUR