Lokale aanpak bij gezondheidsklachten door stinkende stallen

Wethouder Piet Machielsen van de Brabantse gemeente Oirschot is blij dat ook de Gezondheidsraad het zegt: bij problemen tussen boeren en hun buren moet de gemeente het voortouw nemen om de communicatie op gang te krijgen zodat gezamenlijk oplossingen voor de problemen kunnen worden bedacht. Lokaal moet met alle betrokkenen een beleidskader worden ontwikkeld.

Piet MachielsenIn de gemeente Oirschot heeft men ruime ervaring met ruzie tussen veehouders en hun buren. De bedrijven zorgen voor geur- en fijnstofoverbelasting. Buren hebben daar last van en rapporteren gezondheidseffecten. De gemeente Oirschot loopt volgens de wethouder voorop met een lokale aanpak waarbij ze de verschillende partijen rond tafel brengt en met hen naar oplossingen zoekt. De GGD heeft een belangrijke rol gekregen bij het in kaart brengen van de gezondheidseffecten.

Machielsen: ‘We keken natuurlijk uit naar het Gezondheidsraadadvies over gezondheidsrisico’s rond veehouderijen. In eerste instantie leek het een teleurstelling te worden: het gerucht ging dat er weer een commissie in het leven was geroepen die vast moest stellen dat er eerst meer onderzoek nodig was voordat er wat concreets te zeggen was. Maar toen ik het advies echt ging lezen, was ik blij dat de Gezondheidsraad niet bleef steken in de constatering dat de wetenschappelijke kennis nog beperkt is, maar vervolgt met een praktische insteek: er moet wel wat gebeuren!’

‘Het advies bevestigt dat er een relatie is tussen gezondheid en veehouderij, al is die niet in een enkel cijfer te vangen. Het zou makkelijker zijn als gezondheid sec een kwantitatief gegeven was, zo van: ik word ziek als ik norm 10 over me heen krijg. Maar gezondheid – zo schrijft de Gezondheidsraad – heeft ook kwalitatieve aspecten. Buren van veehouders kunnen door hun beleving van de stalgeur gestresst raken en daardoor indirecte gezondheidseffecten ondervinden. Ook die effecten – gerelateerd aan welbevinden – tellen mee.’

‘Ik ben blij dat de raad pleit voor een lokale weging van problemen rond veehouderijen, en vindt dat de gemeente daarbij in the lead is en ook de GGD erbij moet betrekken. Dat is precies wat wij aan het doen zijn. Het advies geeft me het geruste gevoel dat we met ons beleid op de goede weg zijn en het biedt er een extra onderbouwing voor.'